Prof. zw. dr hab. Marian Paluch i współpracownicy

Prof. zw. dr hab. Marian Paluch

 

Dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, a także kierownik Zakładu Fizyki Biofizyki i Fizyki Molekularnej. Wraz z ze swoim zespołem badawczym pracuje nad technikami wysokociśnieniowymi w badaniu dynamiki molekularnej w skondensowanej materii, ładowania ładunku w cieczach jonowych, przejściach fazowych i kinetyce krystalizacji. Przez dwa lata pracował w Instytucie Badań Polimerów, w zespole prof. E.W. Fischera w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji. Pełnił też funkcję profesora wizytującego w Naval Research Laboratory w Waszyngtonie, Uniwersytecie w Akron, Uniwersytecie Hebrajskim, Uniwersytecie w Pizie i Uniwersytecie Tennessee.

 

Zaproszenie

 

„Fizykochemia materiałów tworzących fazę szklistą”

Program spotkań:

 1. „Termodynamiczny i kinetyczny wymiar przejścia do fazy szklistej”
  prof. MARIAN PALUCH  |  9.11.2017  |  opis wykładu .pdf
 2. „Zastosowanie wysokich ciśnień oraz ograniczenia przestrzennego jako alternatywnych i skutecznych metod polimeryzacji”
  dr hab. prof. UŚ KAMIL KAMIŃSKI  |  16.11.2017  |  opis wykładu .pdf
 3. „Lanie wody na temat wody (i nie tylko)...”
  dr hab. prof. UŚ SEBASTIAN PAWLUS  |  23.11.2017  |  opis wykładu .pdf
 4. „Nowe oblicze dyfuzji protonu w materii skondensowanej”
  dr hab. ŻANETA WOJNAROWSKA  | 30.11.2017  |  opis wykładu .pdf
 5. „Symulacje komputerowe dynamiki molekularnej – nowoczesna i niezastąpiona metoda badania materii skondensowanej”
 6. dr KAJETAN KOPERWAS  | 7.12.2017  |  opis wykładu .pdf

 

Rejestracja uczestników

„Fizykochemia materiałów tworzących fazę szklistą”

9 listopada 2017 roku

godz. 16.00–17.30

prof. zw. dr hab.
MARIAN PALUCH
rejestracja zakończona  

16 listopada 2017 roku

godz. 16.00–17.30

dr hab. prof. UŚ
KAMIL KAMIŃSKI
zgłoś udział zgłoś grupę

23 listopada 2017 roku

godz. 16.00–17.30

dr hab. prof. UŚ
SEBASTIAN PAWLUS
zgłoś udział zgłoś grupę

30 listopada 2017 roku

godz. 16.00–17.30

dr hab.
ŻANETA WOJNAROWSKA

zgłoś udział

zgłoś grupę

7 grudnia 2017 roku

godz. 16.00–17.30

dr
KAJETAN KOPERWAS

zgłoś udział

zgłoś grupę

MIEJSCE SPOTKAŃ: rektorat Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Lepszego (I piętro)

 


Uwaga! Kolejność wykładów uległa zmianie. 23 listopada prelekcję „Lanie wody na temat wody (i nie tylko)...” wygłosi dr hab. prof. UŚ Sebastian Pawlus, natomiast 30 listopada odbędzie się spotkanie na temat dyfuzji protonu w materii skondensowanej. Wykład wygłosi dr hab. Żaneta Wojnarowska.


 

Zobacz wszystkie WYKŁADY MISTRZOWSKIE

 

Adres:
Bankowa 12, 40-007 Katowice