Wykłady mistrzowskie: prof. Tadeusz Sławek

prof. Tadeusz Sławek

Poeta, eseista, tłumacz, literaturoznawca związany z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, rektor uczelni w latach 1996–2002. Autorytet w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii.

 

Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz publicysta m.in. „Tygodnika Powszechnego”. Przebywał w renomowanych uniwersytetach brytyjskich i amerykańskich na stypendiach British Council oraz Fundacji Fulbrighta, gdzie Jako visiting profesor wielokrotnie prowadził wykłady gościnne.

 

Imponujący dorobek – źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń teoretyków literatury i kultury, obejmujący zarówno dokonania naukowe, jak i twórczość artystyczną – udostępniony został w kilkudziesięciu wydanych w kraju i za granicą książkach autorskich, monografiach zbiorowych, tłumaczeniach, licznych artykułach i esejach opublikowanych na łamach najważniejszych pism oraz na płytach. Od wielu lat prof. Tadeusz Sławek współpracuje oraz koncertuje z kompozytorem i kontrabasistą Bogdanem Mizerskim, tworząc unikalną formę literacko-muzyczną „esej na głos i kontrabas”.

 

Za całokształt działalności oraz zaangażowanie społeczne uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat wielu prestiżowych wyróżnień, w tym m.in. Nagrody im. Wojciecha Korfantego, Literackiej Nagrody „Solidarności” oraz nagrody „Lux ex Silesia”. W 2007 roku został wyróżniony uniwersytecką nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych i artystycznych”, a za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury w 2017 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Adama Mickiewicza.

 


„Melancholia anatomii.
Cztery pozbawione metody wykłady na temat nowoczesności”

W 1929 roku Ortega y Gasset tak przedstawiał sytuację, w jakiej znalazła się Europa: „cywilizacja XIX wieku jest tego rodzaju, że pozwala zwykłemu człowiekowi rozsiąść się wygodnie w świecie dostatku, w którym dostrzega on jedynie obfitość środków, pozostając ślepym na trudności i niepokoje. Widzi się otoczonym wspaniałymi narzędziami… ale zupełnie nie zauważa trudu, jakiego wymaga wynalezienie tych narzędzi, (…) nie dostrzega kruchości równowagi, na której opiera się równowaga państwa i nie czuje się prawie do niczego zobowiązany” (107). Z opinii tej wynika diagnoza, którą ująłbym następująco: kultura europejska (przy czym z racji europejskich korzeni wielu innych kultur nie mówimy tu jedynie o Europie kontynentalnej) uwikłała się w szczególny paradoks – obfitość i dostatek, będący dziełem wiedzy i techniki pozostających zawsze w sferze metaforyki światła i jasności, w jakiś osobliwy sposób doprowadził do szczególnej formy ślepoty. Kartezjusz z dumą pisał o świetle rozumu właściwym każdemu człowiekowi, nie przewidując, że ów przenikliwy blask może spowodować schorzenie spojrzenia.

Z tej perspektywy spróbujemy spojrzeć na problem nowoczesności.

Tematy: 

W stronę rozumu i oka
1 marca 2018 roku
W stronę ręki i nogi
10 maja 2018 roku
W stronę zwierząt
17 maja 2018 roku
W stronę przyjaźni
17 maja 2018 roku

Uwaga! Nowe terminy wykładów. 

 

 

Rejestracja uczestników

„Melancholia anatomii. Cztery pozbawione metody wykłady na temat nowoczesności”

1 marca 2018

godz. 13.30–15.00 zgłoś udział zgłoś grupę

10 maja 2018

godz. 13.30–15.00 zgłoś udział zgłoś grupę

17 maja 2018 
(podwójny wykład)

godz. 13.30–15.00
godz. 15.15–16.45
zgłoś udział zgłoś grupę

MIEJSCE SPOTKAŃ: rektorat Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Lepszego (I piętro)

 

Zobacz wszystkie WYKŁADY MISTRZOWSKIE

Adres:
Bankowa 12, 40-007 Katowice