Listy gratulacyjne

Prezes Rady Ministrów RP

Prezes Rady Ministrów RP

  Pobierz list w formacie .pdf

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

  Pobierz list w formacie .pdf

Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak

Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak

  Pobierz skan listu w formacie .pdf

Marszałek Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego

  Pobierz skan listu w formacie .pdf

Senator RP dr Ryszard Majer

Senator RP dr Ryszard Majer

  Pobierz list w formacie .pdf

Senator RP Leszek Piechota

Senator RP Leszek Piechota

  Pobierz list w formacie .pdf

Senator RP dr hab. Andrzej Misiołek

Senator RP dr hab. Andrzej Misiołek

  Pobierz list w formacie .pdf

Senator RP Maria Pańczyk-Poździej

Senator RP Maria Pańczyk-Poździej

  Pobierz skan listu w formacie .pdf

Senator RP Michał Potoczny

Senator RP Michał Potoczny

  Pobierz skan listu w formacie .pdf

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska

  Pobierz list w formacie .pdf

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska

  Pobierz skan listu w formacie .pdf

Poseł na Sejm RP Beata Małecka-Libera

Poseł na Sejm RP Beata Małecka-Libera

  Pobierz list w formacie .pdf

Poseł na Sejm RP Anna Nemś

Poseł na Sejm RP Anna Nemś

  Pobierz list w formacie .pdf

Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek

Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek

  Pobierz list w formacie .pdf

Poseł na Sejm RP Wojciech Król

Poseł na Sejm RP Wojciech Król

  Pobierz list w formacie .pdf

Poseł na Sejm RP Paweł Bańkowski

Poseł na Sejm RP Paweł Bańkowski

  Pobierz list w formacie .pdf

Poseł na Sejm RP Robert Warwas

Poseł na Sejm RP Robert Warwas

  Pobierz list w formacie .pdf