Budynki i przestrzenie

Akademiki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

Wydział Teologiczny w Katowicach

Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice, ul. Bankowa

Wydział Nauk Społecznych w Katowicach

Budynek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji w Katowicach

Instytut Chemii w Katowicach

Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach

Wydział Filologiczny w Katowicach

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu

Wydział Nauk o Ziemi zlokalizowany jest w Sosnowcu

Budynek Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego - sosnowiecka część Wydziału Filologicznego

Wydział Artystyczny w Cieszynie

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Gmach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie powstało w 2014 roku

Kampus w Katowicach, CINiBą i Wydział Nauk Społecznych

Gmach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

W 2011 roku został przeprowadzony końcowy odbiór gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. CINiBA to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego

Deptak przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego

Od 2010 roku ulica Bankowa stała się integralną częścią kampusu uniwersyteckiego, pełniącą funkcję wypoczynkową. Pomiędzy budynkami rektoratu i Wydziału Nauk Społecznych powstał deptak z klombami i ławkami dla studentów

Kozubnik, ośrodek dydaktyczny UŚ wzniesiony w 10 rocznicę powstania uczelni

Rektorat 1988 r.

W 1968 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach zlokalizowany był w czterech budynkach - przy ul. Bankowej 8 i 12, ul. Szkolnej 9 i ul. Wita Stwosza 17/17a

Studenci wprowadzają się do akademika, 1978 r.

Dom studencki, akcja odśnieżania - styczeń 1979 r.

Kampus uniwersytecki, budynek obecnego Instytutu Matematyki, 1976 r.

Przemarsz ulicami Katowic, 1976 r.

Katowicki Spodek 1976 rok

Wiele uniwersyteckich wydarzeń odbywało się na terenie katowickiego Spodka

Prace budowalne w 1980 roku

Budynek Wydziału Techniki, zdjęcie archiwalne

Jednym z czterech pierwszych wydziałów był Wydział Wychowania Technicznego, który w 1971 roku zmienił nazwę na Wydział Techniki (budynek wydziałowy w Katowicach przy ul. Wita Stwosza)

Budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii, zdjęcie archiwalne

Zalążkiem powstania Wydziału Pedagogiki i Psychologii było utworzenie w 1973 roku (na Wydziale Nauk Społecznych) Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Wydział jako samodzielna jednostka powstał trzy lata później

Wejście do budynku przy ul. Jagiellońskiej, zdjęcie archiwalne

W 1969 roku powołano Instytut Biologii, który był zalążkiem obecnego Wydziału Biologii i Ochrony środowiska Uniwersytetu Śląskiego (gmach przy ul. Jagiellońskiej)

Makieta budynku przy ul. Uniwersyteckiej w Katowicach

Kampus w Katowicach, ul. Uniwersytecka

Kampus uniwersytecki, ul. Bankowa 14

Studenci UŚ żadnej pracy się nie bali

Kampus uniwersytecki, ul. Bankowa 14, widok od ul. Uniwersyteckiej

Budowa Wydziału Nauk Społecznych

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego