UŚ dawniej i dziś

Budynki i przestrzenie

Akademiki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

Wydział Teologiczny w Katowicach

Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice, ul. Bankowa

Wydział Nauk Społecznych w Katowicach

Budynek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji w Katowicach

Instytut Chemii w Katowicach

Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach

Wydział Filologiczny w Katowicach

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu

Wydział Nauk o Ziemi zlokalizowany jest w Sosnowcu

Budynek Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego - sosnowiecka część Wydziału Filologicznego

Wydział Artystyczny w Cieszynie

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Gmach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie powstało w 2014 roku

Kampus w Katowicach, CINiBą i Wydział Nauk Społecznych

Gmach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

W 2011 roku został przeprowadzony końcowy odbiór gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. CINiBA to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego

Deptak przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego

Od 2010 roku ulica Bankowa stała się integralną częścią kampusu uniwersyteckiego, pełniącą funkcję wypoczynkową. Pomiędzy budynkami rektoratu i Wydziału Nauk Społecznych powstał deptak z klombami i ławkami dla studentów

Kozubnik, ośrodek dydaktyczny UŚ wzniesiony w 10 rocznicę powstania uczelni

Rektorat 1988 r.

W 1968 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach zlokalizowany był w czterech budynkach - przy ul. Bankowej 8 i 12, ul. Szkolnej 9 i ul. Wita Stwosza 17/17a

Studenci wprowadzają się do akademika, 1978 r.

Dom studencki, akcja odśnieżania - styczeń 1979 r.

Kampus uniwersytecki, budynek obecnego Instytutu Matematyki, 1976 r.

Przemarsz ulicami Katowic, 1976 r.

Katowicki Spodek 1976 rok

Wiele uniwersyteckich wydarzeń odbywało się na terenie katowickiego Spodka

Prace budowalne w 1980 roku

Budynek Wydziału Techniki, zdjęcie archiwalne

Jednym z czterech pierwszych wydziałów był Wydział Wychowania Technicznego, który w 1971 roku zmienił nazwę na Wydział Techniki (budynek wydziałowy w Katowicach przy ul. Wita Stwosza)

Budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii, zdjęcie archiwalne

Zalążkiem powstania Wydziału Pedagogiki i Psychologii było utworzenie w 1973 roku (na Wydziale Nauk Społecznych) Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Wydział jako samodzielna jednostka powstał trzy lata później

Wejście do budynku przy ul. Jagiellońskiej, zdjęcie archiwalne

W 1969 roku powołano Instytut Biologii, który był zalążkiem obecnego Wydziału Biologii i Ochrony środowiska Uniwersytetu Śląskiego (gmach przy ul. Jagiellońskiej)

Makieta budynku przy ul. Uniwersyteckiej w Katowicach

Kampus w Katowicach, ul. Uniwersytecka

Kampus uniwersytecki, ul. Bankowa 14

Studenci UŚ żadnej pracy się nie bali

Kampus uniwersytecki, ul. Bankowa 14, widok od ul. Uniwersyteckiej

Budowa Wydziału Nauk Społecznych

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

Nauka

Szklarnie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Badania prowadzone na Spitsbergenie

Fot. Jacek Jurak

Lodowiec Gås 1978 r., rejon badań wyprawy polarnej Uniwersytetu Śląskiego

29 sierpnia 1977 r. powrócili do kraju przedstawiciele UŚ, którzy brali udział w pierwszej, trzymiesięcznej wyprawie na Spitsbergen

Aparatura badawcza w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Aparatura naukowo-dydaktyczna, lata 70.

Praca w laboratorium naukowym, 2011 r.

Instytut Zoologii, 1977 r.

Laboratorium, 2011 r.

Pracownia, 2017 r.

Współczesna pracownia

Dawne laboratoria w Instytucie Chemii, 1977 r.

Instytut Chemii UŚ, 1977 r.

Szklarnie i pomieszczenia do hodowli roślin

Szklarnie oraz pomieszczenia do hodowli roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Współczesne laboratoria i pracownie

Współczesne laboratoria i pracownie

Katedra Kryminalistyki, 2011 r.

Katedra Kryminalistyki, 2011 r.

Aparatura naukowo-dydaktyczna, lata 70.

Laboratorium, koniec lat 70.

Aparatura naukowo-dydaktyczna, lata 70.

Pracownia fizyczna, ok. 1953 r.

Ustalanie ciężaru właściwego ciał stałych

Pracownia fizyczna, ok. 1953 r.

Temperatura krzepnięcia wody

Pracownicy

Na zdjęciu, trzeci od lewej - prof. Edward Polański

Spotkania i wykłady gościnne

Od lewej: Tomas Venclova, Josif Brodski, Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, Andrzej Drawicz, 1993 r.

Pracownicy

Na zdjęciu m.in. prof. Irena Bajerowa (druga od prawej)

Wykłady gościnne, 2011 r.

Noblista prof. Carlo Rubbia wygłosił referat "The Marvellous Neutrino"

Wykład gościnne, 2015 r.

Wykład i spotkanie z ks. prof. Michałem Hellerem

Laboratorium w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Studenci uczestniczą w prowadzonych projektach naukowo-badawczych

Wydział Nauk o Ziemi

Studenci, druga połowa lat 70.

Studenci, druga połowa lat 70.

Laboratorium w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Studenci uczestniczą w wyprawach badawczych i w wykopaliskach geologicznych

CTO, lata 70.

Centrum Techniki Obliczeniowej

Elektroniczne gadżety z dawnych lat

CTO, lata 70.

Pierwsze komputery zajmowały sporo miejsca, lata 70.

Komputeryzacja, lata 70.

Obsługa komputera kiedyś nie wydawała się tak trudna

Dziś komputeryzacja jest wszechobecna

Projektowanie i diagnozowanie układów i systemów cyfrowych

Współczesne pogramy komputerowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane

Biblioteka UŚ, 1977 r.

Biblioteka UŚ, 2016 r.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej to wspólna biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

W 2016 roku po raz pierwszy zorganizowany został Śląski Festiwal Nauki Katowice

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

Na program festiwalu składały się różnorodne pokazy, ciekawe eksperymenty, stoiska tematyczne, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy

Wydarzenia akademickie

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w 1968 r.

Prof. Kazimierz Popiołek

Bal inauguracyjny, 18.10.1969 r.

Inauguracja IV roku akademickiego, 1971 r.

Inauguracja IV roku akademickiego UŚ, 1971 r.

Promocja doktorska, 1978 r.

Inauguracja IV roku akademickiego, 1971 r.

Dni Uniwersytetu Śląskiego, katowicki Spodek 1978 r.

Promocja doktorska

Promocja doktorska, 1974 r.

VI Inauguracja roku akademickiego

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 1974/75 w katowickim Spodku

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 1974/1975 w katowickim Spodku

Orszak rektorski, 1974 r.

Inauguracja roku akademickiego 1988/89 r.

Dziesięciolecie Uniwersytetu Śląskiego

Dziesięciolecie Uniwersytetu Śląskiego

Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 1979 r.

Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 1979 r.

Promocja doktorska, 1979 r.

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa

Inauguracja roku akademickiego

XXVI inauguracja roku akademickiego

XXVI inauguracja roku akademickiego

XXVII inauguracja roku akademickiego

Otwarcie Muzeum Uniwersytetu Śląskiego - 23.XII.1978 r.

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa UŚ - H.D. Genscherowi, 1992 r.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego - prof. Josif Brodski, 1993 r.

Czesław Miłosz, 1993 r.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Stanisławowi Barańczakowi, 1995 r.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Sławomirowi Mrożkowi, 2012 r.

Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa UŚ prof. Michałowi Hellerowi, 2015 r.

XLIX inauguracja roku akademickiego, 2016 r.

Studenci i doktoranci

Studenci, lata 70.

Przodownicy nauki w centrum Katowic, 1980 r.

Studenci Wydziału Artystycznego, 2017 r.

Muzykę i sztukę można studiować w Cieszynie

Studenci, druga połowa lat 70.

Filia Uniwersytetu Śl. w Cieszynie - grudzień 1977 r

Filia Uniwersytetu Śl. w Cieszynie - grudzień 1977 r

Filia Uniwersytetu Śl. w Cieszynie - grudzień 1977 r

Immatrykulacja studentów i doktorantów, 2015 r.

Semestr zimowy, 1975 r.

Studium Wojskowe

Studenci 1977 r.

Immatrykulacja studentów podczas inauguracji roku akademickiego 1974/1975

Egzaminy wstępne, 1976 r.

Egzaminy wstępne na prawo, 1977 r.

Ślubowanie studentów, 1978 r.

Studenci, 1979 r.

Nauka w akademiku, lata 70.

Biuletyn szkolny - listopad 1976 r.

Studenci, 1976 r.

Studenci zagraniczni

Zakup podręczników

W pewnym stopniu braki zaopatrzenia w podręczniki uzupełnia Wydawnictwo UŚ

Zaliczenie mam, jeszcze tylko egzamin

Podczas zajęć

Podczas zajęć

Studenci dawniej

Studenci obecnie

Dużą popularnością cieszy się projektowanie gier

Łazik marsjański

Studenci i doktoranci angażują się w liczne projekty naukowe, np. konstruowanie marsjańskiego łazika

W Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

W Centrum Informacji i Bibliotece Akademickiej, 2013 r.

Nauka i pisanie prac dyplomowych obecnie

Pisanie pracy dyplomowej kiedyś było wyzwaniem

Studencie wybory

Studenci zagraniczni

Sala z kabinami do tłumaczeń symultanicznych

Nauka języków obcych

Laboratoria językowe

Laboratoria językowe

Słuchacze Szkoły Języka i Kultury Polskiej

Letnia szkoła i dyktando

Dla uczestników letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej organizowanych jest szereg spotkań i konkursów, punktem kulminacyjnym jest Międzynarodowe Dyktando z Języka Polskiego

Studenci z Mongolii podczas imprezy "Z UŚ przez świat", 2011

Studenci Uniwersytetu Ślaskiego, 2015 r.

Kultura

Występ Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego

Koncert Budki Suflera

Koncert na dachu, 2011 r.

I Międzynarodowy Studencki Festiwal Zespołów Folklorystycznych, 1979 r.

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny to rozpoznawalne i cenione w świecie folkloru wydarzenie, organizowane od 1979 roku

Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice"

Organizatorem Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego jest Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice"

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Katowice w centrum miasta, 1977 r.

W ramach Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego odbywają się liczne korowody ulicami miast

Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" obecnie

Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" działa w ramach Uniwersytetu Śląskiego

Występ w Cieszynie, 2017 r.

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, występ w Cieszynie

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, Cieszyn 2017 r.

W każdej edycji MSFF bierze udział ponad 400 artystów z całego świata

MSFF, 2017 r.

Festiwal ma stałe miejsce w kalendarium CIOFF (Międzynarodowa Rada Organizatorów Festiwali Folkloru i Sztuki Tradycyjnej, działająca pod auspicjami UNESCO)

Chór

Chór Uniwersytetu Śląskiego 'Harmonia' ma ponad 100 lat

Chór "Harmonia"

Chór powstał w 1908 roku powstało w Cieszynie jako Towarzystwo Śpiewacze "Harmonia"

Chór "Harmonia"

Siedzibą "Harmonii" jest cieszyński Instytut Muzyki przy Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego

Dyrygent chóru "Harmonia"

Znakomitymi dyrygentami akademickiej "Harmonii" byli dr Władysław Wilczak, dr hab. prof. UŚ Helena Danel-Bobrzyk, a od roku 1978 do 1998 prof. zw. dr hab. Halina Goniewicz-Urbaś

Koncert muzyki polskiej w Smokowcu, Słowacja, 2017 r.

Chór "Harmonia"

Obecnie "Harmonię" od roku 1998 prowadzi dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek

Występ chóru "Harmonia"

Chór koncertował i brał udział w festiwalach w Polsce, Europie i Azji, nagrywał dla radia i telewizji, zdobywając szereg prestiżowych nagród

"Harmonia" podczas koncertu akademickiego, 2016 r.

Chór nagrodzony na Filipinach, 2017 r.

Zespół zajął trzecie miejsce w konkursie chórów w kategorii "Folk Song" podczas Andrea O. Veneracion International Choral Festival odbywającym się w Manili na Filipinach

Otwarcie nowych pomieszczeń Radia Rezonans, 1980 r.

Radio Rezonans

Radio Rezonans

Praca w radiu Rezonans

Radio Rezonans

Obecnie nadaje radio studenckie

"Egida" daje studentom możliwość zmierzenia się ze sztuką dziennikarstwa radiowego

"Egida" to radio z ponad czterdziestopięcioletnią tradycją

Telewizja internetowa UŚ

Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego powstała 1 października 2011 r.

Archiwum "Egidy"

Archiwum "Egidy"

Archiwum "Egidy"

Sport

Akademicki Związek Sportowy

Akademicki Związek Sportowy jest organizacją ogólnopolską zrzeszającą przede wszystkim studentów i pracowników akademickich

Maj 1976 r.

Zwycięzcy

Zawody "Bieg(z)Usiem pod Egidą"

3. rajd Uniwersytetu Śląskiego

Zawody

Trudy sportu

Akademickie Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej, 2016 r.

Po wyczerpującym biegu

Bieg

Snowboard, 2016 r.

Uścisk dłoni

Zawody miedzynarodowe

Gra w piłkarzyki

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Pchnięcie kulą

Tenis stołowy

Aerobik

Aerobik

Zawody nietypowe

Piłka nożna

Narada przed zawodami

Sprinterzy, Akademickie Mistrzostwa Polski

Skoki przez przeszkody

Nauka jazdy konnej

Drużyna futbolu amerykańskiego, 2012 r.

Sporty walki

Ergometr wioślarski

Mistrzowie sportów

Podczas Gali Mistrzów uhonorowani zostają studenci UŚ - medaliści Akademickich Mistrzostw Polski oraz ich trenerzy

Gala Mistrzów Sportu, 2017 r.

Życie studenckie

Bal Kostiumowy w Sosnowcu

Na zakończenie karnawału w Sosnowcu zorganizowały został bal kostiumowy

Bal studenta, 2011 r.

Organizowany przez studentów Uniwersytetu Śląskiego bal karnawałowy

Dni Wydziałów, 1980 r.

Grupa osób próbuje przejąć "klucz do bram miasta"

Dni Wydziałów UŚ, 1980 r.

Dni Wydziałów UŚ

Przedstawienie zorganizowane podczas Dni Wydziałów w 1980 r.

Dni Wydziałów UŚ, 1980 r.

Uczestnicy Dni Wydziałów przebierali się w różne stroje

Dni Wydziałów UŚ, 1980 r.

Dni Wydziałów UŚ, 1980 r.

Dni Wydziałów UŚ, 1980 r.

Dni Wydziałów były okazją do świetnej zabawy

Zespół "Katowice"

Członkowie studenckiego zespołu "Katowice" podczas występu w plenerze

Jarmark Wiedzy, 2010 r.

Podczas Jarmarku Wiedzy można spróbować swoich ił w rożnych dziedzinach, również w malarstwie

Juwenalia, 2007 r.

Juwenalia to czas zabawy

Juwenalia, 2014 r.

Juwenalia to jedna z największych studenckich imprez

Przemarsz ulicami Katowic, 1973 r.

Juwenalia, korowód studentów, 2014 r.

Corocznie w ramach juwenaliów organizowany jest barwny korowód ulicami miasta

Juwenalia, korowód, 2014 r.

Podczas juwenaliów studenci przemierzają ulice miast nie tylko pieszo

Juwenalia Zagłębiowskie, 2011 r.

Koncert plenerowy podczas Juwenaliów Zagłębiowskich

Juwenalia w 2007 r.

Corocznie w ramach juwenaliów organizowany jest barwny korowód ulicami miasta

Dni Uniwersytetu Śląskiego, 19-20 maja 1978 r.

Dni Uniwersytetu Śląskiego, 19-20 maja 1978 r.

W ramach Dni Uniwersytetu Śląskiego zorganizowano pokazowe zawody sportowe pod Spodkiem

Drużyna futbolu amerykańskiego, 2014 r.

Drużyna futbolu amerykańskiego podczas rozgrzewki

Piknik Uniwersytetu Śląskiego, 2016 r.

Piknik Uniwersytetu Śląskiego organizowany jest na terenie osiedla akademickiego w Katowicach

Studenci zagraniczni

W wydarzeniach uczestniczą studenci zagraniczni

Stoiska naukowe podczas pikniku, 2016 r.

Podczas pikniku studenckie koła naukowe oraz popularyzatorzy nauki prezentują szereg interesujących eksperymentów i doświadczeń

Koncerty podczas pikniku UŚ, 2016 r.

Na program Pikniku Uniwersytetu Śląskiego składają się również koncerty i występy artystyczne

Otwarcie klubu studenckiego Zameczek w Sosnowcu, 1976 r.

Kluby studenckie

W klubach studenckich organizowano wiele koncertów

Kabaret Uś-ołek

Kabaret "Uś-ołek" przedstawił swój pierwszy program w "Cumulusie". Na zdjęciu fragment sceny finałowej

Kluby studenckie

Występy artystyczne odbywały się również w plenerze

Studenci, 1979 r.

Studenci podczas występu

Kluby studenckie

Dom studenta

Finał turnieju wiedzy społeczno-politycznej POLITYKUS

Dzień Chiński, 2008 r.

Pokaz "Tańca Smoka"

Dzień Chiński, 2008 r.

Występ artystyczny podczas Dnia Chińskiego

7. Studencki Festiwal Nauki, 2011 r.

7. Studencki Festiwal Nauki, 2011 r.

Dzień czekolady, 2012 r.

Życie studenckie umilały takie inicjatywy, jak Dzień Czekolady

Kino plenerowe, 2011 r.

Pokaz filmów studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

Laureaci Laurów Studenckich, 2015

Laury Studenckie to nagrody przyznawane są przez studentów Uniwersytetu Śląskiego

Laureat nagrody w kategorii przyjaciel studenta, Laur Studencki, 2016 r.

W 2016 roku w Maciej Tarasek otrzymał tytuł Przyjaciela Studenta

Gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, 2016 r.

W konkursie Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego studenci oraz doktoranci wyróżniani są za realizację inicjatyw i osiągnięcia

Student Roku 2016

Podczas gali wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego ogłaszane są wyniki konkursu na Studenta i Doktoranta Roku

Doktorant Roku 2016

Podczas gali wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego ogłaszane są wyniki konkursu na Studenta i Doktoranta Roku