Nauka

Szklarnie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Badania prowadzone na Spitsbergenie

Fot. Jacek Jurak

Lodowiec Gås 1978 r., rejon badań wyprawy polarnej Uniwersytetu Śląskiego

29 sierpnia 1977 r. powrócili do kraju przedstawiciele UŚ, którzy brali udział w pierwszej, trzymiesięcznej wyprawie na Spitsbergen

Aparatura badawcza w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Aparatura naukowo-dydaktyczna, lata 70.

Praca w laboratorium naukowym, 2011 r.

Instytut Zoologii, 1977 r.

Laboratorium, 2011 r.

Pracownia, 2017 r.

Współczesna pracownia

Dawne laboratoria w Instytucie Chemii, 1977 r.

Instytut Chemii UŚ, 1977 r.

Szklarnie i pomieszczenia do hodowli roślin

Szklarnie oraz pomieszczenia do hodowli roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Współczesne laboratoria i pracownie

Współczesne laboratoria i pracownie

Katedra Kryminalistyki, 2011 r.

Katedra Kryminalistyki, 2011 r.

Aparatura naukowo-dydaktyczna, lata 70.

Laboratorium, koniec lat 70.

Aparatura naukowo-dydaktyczna, lata 70.

Pracownia fizyczna, ok. 1953 r.

Ustalanie ciężaru właściwego ciał stałych

Pracownia fizyczna, ok. 1953 r.

Temperatura krzepnięcia wody

Pracownicy

Na zdjęciu, trzeci od lewej - prof. Edward Polański

Spotkania i wykłady gościnne

Od lewej: Tomas Venclova, Josif Brodski, Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, Andrzej Drawicz, 1993 r.

Pracownicy

Na zdjęciu m.in. prof. Irena Bajerowa (druga od prawej)

Wykłady gościnne, 2011 r.

Noblista prof. Carlo Rubbia wygłosił referat "The Marvellous Neutrino"

Wykład gościnne, 2015 r.

Wykład i spotkanie z ks. prof. Michałem Hellerem

Laboratorium w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Studenci uczestniczą w prowadzonych projektach naukowo-badawczych

Wydział Nauk o Ziemi

Studenci, druga połowa lat 70.

Studenci, druga połowa lat 70.

Laboratorium w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Studenci uczestniczą w wyprawach badawczych i w wykopaliskach geologicznych

CTO, lata 70.

Centrum Techniki Obliczeniowej

Elektroniczne gadżety z dawnych lat

CTO, lata 70.

Pierwsze komputery zajmowały sporo miejsca, lata 70.

Komputeryzacja, lata 70.

Obsługa komputera kiedyś nie wydawała się tak trudna

Dziś komputeryzacja jest wszechobecna

Projektowanie i diagnozowanie układów i systemów cyfrowych

Współczesne pogramy komputerowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane

Biblioteka UŚ, 1977 r.

Biblioteka UŚ, 2016 r.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej to wspólna biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

W 2016 roku po raz pierwszy zorganizowany został Śląski Festiwal Nauki Katowice

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

Na program festiwalu składały się różnorodne pokazy, ciekawe eksperymenty, stoiska tematyczne, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy