Wydarzenia akademickie

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w 1968 r.

Prof. Kazimierz Popiołek

Bal inauguracyjny, 18.10.1969 r.

Inauguracja IV roku akademickiego, 1971 r.

Inauguracja IV roku akademickiego UŚ, 1971 r.

Promocja doktorska, 1978 r.

Inauguracja IV roku akademickiego, 1971 r.

Dni Uniwersytetu Śląskiego, katowicki Spodek 1978 r.

Promocja doktorska

Promocja doktorska, 1974 r.

VI Inauguracja roku akademickiego

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 1974/75 w katowickim Spodku

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 1974/1975 w katowickim Spodku

Orszak rektorski, 1974 r.

Inauguracja roku akademickiego 1988/89 r.

Dziesięciolecie Uniwersytetu Śląskiego

Dziesięciolecie Uniwersytetu Śląskiego

Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 1979 r.

Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 1979 r.

Promocja doktorska, 1979 r.

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa

Inauguracja roku akademickiego

XXVI inauguracja roku akademickiego

XXVI inauguracja roku akademickiego

XXVII inauguracja roku akademickiego

Otwarcie Muzeum Uniwersytetu Śląskiego - 23.XII.1978 r.

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa UŚ - H.D. Genscherowi, 1992 r.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego - prof. Josif Brodski, 1993 r.

Czesław Miłosz, 1993 r.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Stanisławowi Barańczakowi, 1995 r.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Sławomirowi Mrożkowi, 2012 r.

Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa UŚ prof. Michałowi Hellerowi, 2015 r.

XLIX inauguracja roku akademickiego, 2016 r.